Nieustanna formacja osób posługujących jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej stanowi integralny element ich życia. W tym miejscu gromadzimy materiały, które mają służyć wszystkim szukającym nowych inspiracji. 

 

R. Gaczyński, Międzyrzecz - Bóg w życiu człowieka - wiara
R. Gaczyński, Międzyrzecz - Nawrócenie
R. Gaczyński, Międzyrzecz - Bóg w życiu człowieka - modlitwa

R. Klimczuk, Międzyrzecz - Dlaczego wybieram chrystoterapię?
R. Klimczuk, Międzyrzecz - Doświadczenie przebaczenia - drogą pokoju
R. Klimczuk, Międzyrzecz - Pokora i poczucie humoru...
R. Klimczuk, Międzyrzecz - O duchowości autorytarnej i nieautorytarnej

P. Kołodziej, Kuligowo - Elementarne wiadomości o łasce
P. Kołodziej, Kuligowo - Bojaźń Boża
P. Kołodziej, Kuligowo - Objawienia prywatne - stanowisko Kościoła

P. Kołodziej, Kuligowo - Znaczenie znajomości eschatologii w posłudze nadzwyczajnego szafarza
P. Kołodziej, Kuligowo - Sumienie ludzkie - niektóre aspekty
P. Kołodziej, Kuligowo - Rola modlitwy w doskonałości chrześcijańskiej
P. Kołodziej, Kuligowo - Modlitwa chwalebna
P. Kołodziej, Kuligowo - Szczęście i radość chrześcijańska
A. Łyczko, Międzyrzecz - O godnym przyjmowaniu komunii świętej

A. Łyczko, Międzyrzecz - Duch służby - służba Ducha
A. Łyczko, Międzyrzecz - Duchowość eucharystyczna
A. Łyczko, Międzyrzecz - Dlaczego Kościół musi wrócić do mszy po łacinie?

A. Łyczko, Międzyrzecz - Komunia w dwóch postaciach
A. Łyczko, Międzyrzecz - Miłosierdzie i sprawiedliwość
A. Łyczko, Międzyrzecz - Modernizm
L. Utrata, Międzyrzecz - Maria, Wcielenie, Eucharystia
L. Utrata, Międzyrzecz - Modlitwa wstawiennicza jako owoc dojrzałości wiary
L. Utrata, Międzyrzecz - Szukanie Obecnego w Słowie... - lectio divina

L. Utrata, Międzyrzecz - Wierzyć w Kościół czy w Kościele?
L. Utrata, Międzyrzecz - Jezus jedyny Zbawiciel człowieka - teologiczne rozumienie zbawienia
L. Utrata, Międzyrzecz - Modlitwa a poznanie siebie
L. Utrata, Międzyrzecz - Wiara jako inspiracja intelektualno-duchowego rozwoju człowieka
L. Utrata, Międzyrzecz - Prawda jako przyczyna skazania Jezusa i...
L. Utrata, Międzyrzecz - Aktualne aspekty wiary
L. Utrata, Międzyrzecz - Wiarygodność Jezusa jako Chrystusa - szkic z teol. fundamentalnej