Źródło myśli, teologii i duchowości chrześcijańskiej znajdują się w nieodkrytych ciągle głębiach twórczości pisarzy pierwszych wieków. Ich spuścizna jest ważna pod wieloma względami. Zachwyca nas ich nowość i ortodoksyjność, ale jednocześnie piękno i głębia.

Didache - Nauka Dwunastu Apostołów (anonim starożytny)

Cyryl Jerozolimski:
- Katecheza mistagogiczna (czwarta) o Ciele i Krwi Pańskiej
- Katecheza mistatgogiczna (piąta) o Mszy świętej

Cyprian z Kartaginy:
- O jedności Kościoła Katolickiego