Nowy adres strony!

W związku ze zmianą strony Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z kuria.zg.pl na diecezjazg.pl zmianie uległ także adres naszej strony. Obecny adres:

szafarze.diecezjazg.pl

Tam też znajdziecie najnowsze informacje (np. dotyczące rekolekcji). Dotychczasowa strona umieszczona pod adresem szafarze.bazydlo.pl nie będzie już aktualizowana i zostanie usunięta z końcem 2021 roku.