Kurs dla kandydatów na szafarzy

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. będzie odbywał się w soboty: 8 i 22 lutego oraz 7 i 21 marca 2020 r. w godz. od 9.00 do 15.00 w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty przy ul 30 Stycznia nr 1 w Gorzowie Wlkp. Kandydatów można zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Czytaj dalej

Rekolekcje w Rokitnie 2020

Znany jest już termin rekolekcji dla szafarzy w Rokitnie: 17-19 stycznia 2020 r. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Rekolekcje adresowane są do wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Koszt uczestnictwa wynosi 150,00 PLN i ponosi go parafia.

Zgłoszenia przyjmuje szafarz Robert Gaczyński do 11 stycznia 2020 r., tel. 602 785 840, e-mail: robertgaczynski1@tlen.pl.

Rekolekcje w Głogowie 2019

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Głogowie odbędą się w terminie 22-24 listopada 2019 r.

Zgłoszenia na rekolekcje przyjmowane są w Domu „Uzdrowienia Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Ks. prał. L. Novarese 2, 62-700 Głogów, tel. (76) 833 3297, wew. 53, e-mail: cpk@lg.onet.pl.

Rekolekcje prowadzić będzie ks. Mariusz Jagielski.

Czytaj dalej