Kurs dla kandydatów na szafarzy

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. będzie odbywał się w soboty: 8 i 22 lutego oraz 7 i 21 marca 2020 r. w godz. od 9.00 do 15.00 w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty przy ul 30 Stycznia nr 1 w Gorzowie Wlkp. Kandydatów można zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Kandydatami do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne wyłącznie w domach zakonnych zgromadzenia, w wieku od 25 do 65 lat. Kandydaci powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. W zgłoszeniu należy przedłożyć dla każdego z osobna dane kandydata: imię i nazwisko, wiek, adres, e-mail, nr telefonu, wykształcenie (zawodowe), ewentualne przygotowanie teologiczne, zaangażowanie w życie parafii, opinię księdza proboszcza.