Kurs dla kandydatów

Kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej można zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do dnia 29 stycznia 2016 r.

Kurs przygotowawczy będzie się odbywał w następujące soboty:

  • 6.02.2016,
  • 20.02.2016,
  • 5.03.2016,
  • 19.03.2016,

w godz. od 9:00 do 15:00 w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty przy ul. 30 Stycznia nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Kandydatami do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne wyłącznie w domach zakonnych zgromadzenia, w wieku od 25 do 65 lat. Powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. W zgłoszeniu należy przedłożyć dla każdego z osobna dane kandydata: imię i nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, wykształcenie (zawodowe), ewentualne przygotowanie teologiczne, zaangażowanie w życie parafii, opinię Księdza Proboszcza.