Pielgrzymka do Poznania

Informujemy, że VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Bazyli Archikatedralnej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu odbędzie się w sobotę, 11 czerwca 2016 r.

Program pielgrzymki:

  • 10:00 – Zawiązanie wspólnoty (bp Adam Bałabuch)
  • 10:15 – Konferencja: Rola Poznania w chrystianizacji państwa Polan (prof. dr hab. Hanna Kocka-Krenz)
  • 10:45 – Konferencja: Sakrament chrztu świętego, teologia i praktyka (ks. dr Krzysztof Michalczak)
  • 11:15 – Przygotowanie do Eucharystii
  • 11:30 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
  • 13:30 – Przerwa na posiłek i możliwość zwiedzenia Katedry, Bramy Poznania i Rezerwatu Archeologicznego

Uwaga: w Eucharystii uczestniczymy ubrani w alby.

Mam nadzieję, że nadzwyczajni szafarze wraz ze swoimi duszpasterzami i rodzinami licznie przybędą na naszą pielgrzymkę do Poznania, by w roku 1050. rocznicy Chrztu Polski dziękować za dar wiary i Kościoła w naszej Ojczyźnie. Będę wdzięczny, gdy zachęcimy się wzajemnie i zorganizujemy wyjazd prywatnie bądź wspólnotowo z parafii czy też dekanatu.

ks. Zbigniew Kobus
Diecezjalny Opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej