Rekolekcje dla szafarzy

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej odbędą się w dwóch terminach: 18-20 listopada 2016 r. w Głogowie oraz 3-5 lutego 2017 r. w Rokitnie. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Rekolekcje prowadzi ks. Robert Patro, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Rekolekcje adresowane są do wszystkich pomocników udzielania Komunii św. Koszt uczestnictwa wynosi 160,00 zł (ponosi parafia).

Zgłoszenia na listopadowe rekolekcje w Głogowie przyjmowane są do 13 listopada 2016 w Domu „Uzdrowienia Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Ks. prał. L. Novarese 2, 62-700 Głogów, tel. (76) 833 3297, e-mail: cpk@lg.onet.pl.

Na lutowe rekolekcje w Rokitnie zgłoszenia należy przesyłać do 28 stycznia 2016 do Roberta Gaczyńskiego, tel. 602785840; e-mail: robertgaczynski1@tlen.pl.