Rekolekcje dla szafarzy

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej odbędą się w dwóch terminach: 20-22 listopada 2015 r. w Głogowie oraz 5-7 lutego 2016 r. w Rokitnie. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Rekolekcje prowadzi ks. dr Mariusz Dudka, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Rekolekcje adresowane są do wszystkich pomocników udzielania Komunii św. Koszt uczestnictwa wynosi 150,00 zł (ponosi parafia).

Zgłoszenia na listopadowe rekolekcje w Głogowie przyjmowane są do 13 listopada 2015 w Domu „Uzdrowienia Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Ks. prał. L. Novarese 2, 62-700 Głogów, tel. (76) 833 3297, e-mail: cpk@lg.onet.pl.

Na lutowe rekolekcje w Rokitnie zgłoszenia należy przesyłać do 29 stycznia 2016 do Roberta Gaczyńskiego, tel. 602785840; e-mail: robertgaczynski1@tlen.pl.