Rekolekcje w Rokitnie 2020

Znany jest już termin rekolekcji dla szafarzy w Rokitnie: 17-19 stycznia 2020 r. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Rekolekcje adresowane są do wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Koszt uczestnictwa wynosi 150,00 PLN i ponosi go parafia.

Zgłoszenia przyjmuje szafarz Robert Gaczyński do 11 stycznia 2020 r., tel. 602 785 840, e-mail: robertgaczynski1@tlen.pl.