Rekolekcje w Rokitnie

Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w RokitniePrzypominamy, że dniach 3-5 lutego 2017 r. w Rokitnie odbędą się rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Rekolekcje prowadzi ks. Robert Patro, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Rekolekcje adresowane są do wszystkich pomocników udzielania Komunii św. Koszt uczestnictwa wynosi 150,00 zł (ponosi parafia).

Zgłoszenia na rekolekcje należy przesyłać do 28 stycznia 2016 do Roberta Gaczyńskiego, tel. 602785840; e-mail: robertgaczynski1@tlen.pl.