Szafarze na ŚDM w Krakowie

29 kwietnia 2016 r. na stronie Kurii pojawiła się informacja, o którą niektórzy z Was pytali – posługa szafarzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Poniżej zamieszczam kopię tej wiadomości:

Odpowiadając na prośbę Organizatorów Światowych Dni Młodzieży Kraków ‘2016 organizujemy wyjazd Nadzwyczajnych Szafarzy z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do Krakowa, aby pomagać w udzielaniu Komunii Świętej w ramach Wydarzeń Centralnych w niedzielę 31 lipca 2016 r.

Sposób wyjazdu (autokar / auta osobowe), termin (piątek / sobota) oraz koszt przejazdu uzależniamy od ilości zgłoszeń. Zgłaszając się proszę podać: imię i nazwisko, pesel, imię ojca, nr i seria dowodu osobistego, adres e-mail. Termin zgłaszania: 6 maja 2016 r.

Zgłoszenia, pytania i uwagi proszę kierować na adres e-mail: zbigniewkobus@wp.pl telefon: 693 113 413.

Nadzwyczajni szafarze mogą także niezależnie zgłaszać się jako pielgrzymi i wtedy, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, otrzymają pakiet pielgrzyma. Rodzina szafarza nadzwyczajnego musi szukać na własna rękę miejsca pobytu w Krakowie, najlepiej poprzez rejestrację w oficjalnym systemie ŚDM. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.krakow2016.com.

Źródło: Serwis Informacyjny Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej