Rekolekcje dla szafarzy

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej odbędą się w dwóch terminach: 18-20 listopada 2016 r. w Głogowie oraz 3-5 lutego 2017 r. w Rokitnie. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Rekolekcje prowadzi ks. Robert Patro, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Rekolekcje adresowane są do wszystkich pomocników udzielania Komunii św. Koszt uczestnictwa wynosi 160,00 zł (ponosi parafia).

Zgłoszenia na listopadowe rekolekcje w Głogowie przyjmowane są do 13 listopada 2016 w Domu „Uzdrowienia Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Ks. prał. L. Novarese 2, 62-700 Głogów, tel. (76) 833 3297, e-mail: cpk@lg.onet.pl.

Na lutowe rekolekcje w Rokitnie zgłoszenia należy przesyłać do 28 stycznia 2016 do Roberta Gaczyńskiego, tel. 602785840; e-mail: robertgaczynski1@tlen.pl.

Szafarze na ŚDM w Krakowie – przedłużone zgłoszenia

Odpowiadając na prośbę Organizatorów Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 przedłużamy do 30 czerwca 2016 r. termin zgłaszania Nadzwyczajnych Szafarzy z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do Krakowa, aby pomagać w udzielaniu Komunii Świętej w ramach Wydarzeń Centralnych w niedzielę 31 lipca 2016 r.

Czytaj dalej

Szafarze na ŚDM w Krakowie

29 kwietnia 2016 r. na stronie Kurii pojawiła się informacja, o którą niektórzy z Was pytali – posługa szafarzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Poniżej zamieszczam kopię tej wiadomości:

Odpowiadając na prośbę Organizatorów Światowych Dni Młodzieży Kraków ‘2016 organizujemy wyjazd Nadzwyczajnych Szafarzy z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do Krakowa, aby pomagać w udzielaniu Komunii Świętej w ramach Wydarzeń Centralnych w niedzielę 31 lipca 2016 r.

Sposób wyjazdu (autokar / auta osobowe), termin (piątek / sobota) oraz koszt przejazdu uzależniamy od ilości zgłoszeń. Zgłaszając się proszę podać: imię i nazwisko, pesel, imię ojca, nr i seria dowodu osobistego, adres e-mail. Termin zgłaszania: 6 maja 2016 r.

Zgłoszenia, pytania i uwagi proszę kierować na adres e-mail: zbigniewkobus@wp.pl telefon: 693 113 413.

Nadzwyczajni szafarze mogą także niezależnie zgłaszać się jako pielgrzymi i wtedy, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, otrzymają pakiet pielgrzyma. Rodzina szafarza nadzwyczajnego musi szukać na własna rękę miejsca pobytu w Krakowie, najlepiej poprzez rejestrację w oficjalnym systemie ŚDM. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.krakow2016.com.

Źródło: Serwis Informacyjny Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej

Spotkanie szafarzy (Zielona Góra)

Wszystkich chętnych szafarzy z Zielonej Góry i okolic, którzy chcieliby się wspólnie pomodlić zapraszamy na Mszę św. do par. Najśw. Zbawiciela w Zielonej Górze w czwartek (03.03.2016) na godz. 18:30. Po Mszy św. w gronie szafarzy w kaplicy na plebanii odbędzie się Droga Krzyżowa. Serdecznie zapraszamy!

Ze względu na ograniczone możliwości organizacyjne prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa na adres  g.bazydlo@gmail.com.

Rekolekcje dla szafarzy

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej odbędą się w dwóch terminach: 20-22 listopada 2015 r. w Głogowie oraz 5-7 lutego 2016 r. w Rokitnie. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Rekolekcje prowadzi ks. dr Mariusz Dudka, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Rekolekcje adresowane są do wszystkich pomocników udzielania Komunii św. Koszt uczestnictwa wynosi 150,00 zł (ponosi parafia).

Zgłoszenia na listopadowe rekolekcje w Głogowie przyjmowane są do 13 listopada 2015 w Domu „Uzdrowienia Chorych” im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Ks. prał. L. Novarese 2, 62-700 Głogów, tel. (76) 833 3297, e-mail: cpk@lg.onet.pl.

Na lutowe rekolekcje w Rokitnie zgłoszenia należy przesyłać do 29 stycznia 2016 do Roberta Gaczyńskiego, tel. 602785840; e-mail: robertgaczynski1@tlen.pl.

Kurs dla kandydatów

Kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej można zgłaszać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej do dnia 29 stycznia 2016 r.

Kurs przygotowawczy będzie się odbywał w następujące soboty:

  • 6.02.2016,
  • 20.02.2016,
  • 5.03.2016,
  • 19.03.2016,

w godz. od 9:00 do 15:00 w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty przy ul. 30 Stycznia nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

Kandydatami do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne wyłącznie w domach zakonnych zgromadzenia, w wieku od 25 do 65 lat. Powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych. W zgłoszeniu należy przedłożyć dla każdego z osobna dane kandydata: imię i nazwisko, wiek, adres, nr telefonu, wykształcenie (zawodowe), ewentualne przygotowanie teologiczne, zaangażowanie w życie parafii, opinię Księdza Proboszcza.

Startujemy!

Ruszyła nowa strona Nadzwyczajnych Szafarzy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Strona powoli się rozwija i jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje zarówno dotyczące wyglądu jak i funkcjonalności strony. Główny cel, jaki przyświecał nam podczas jej tworzenia to „ożywienie” strony poprzez umożliwienie wszystkim chętnym szafarzom dokonywanie wpisów i dzielenie się informacjami o tym, co z ich udziałem w ich parafiach ciekawego się wydarzyło. Materiały formacyjne ze starej strony będą sukcesywnie przenoszone na nową.

Strona z założenia zawiera dwa rodzaje treści: dostępne są dla wszystkich odwiedzających stronę oraz te, które przeznaczone są wyłącznie dla szafarzy.

Jeżeli chciałbyś uzyskać dostęp do strony, a nie otrzymałeś jeszcze loginu i hasła mailem, po prostu napisz do mnie (g.bazydlo@gmail.com) podając swoje imię, nazwisko, adres e-maila i parafię, w której jesteś szafarzem.